Home / SEO / Co je to landing page?

Co je to landing page?

Pohybujete se v prostředí online marketingu a pořád na Vás někdo sype z rukávu anglicismy, které si nedokážete správně přiřadit k jejich českým ekvivalentům? Dnešní článek je možná právě pro Vás, protože se bude věnovat otázce landing page, jejímu vlivu a důležitosti ve světě online marketingu.

Naše služby

Chci vědět víc

Proč vybrat nás?

Chci vědět víc

Co je vlastně landing page?

Landing page (Vstupní stránka) je termín uživáný speciálně v oblasti internetového marketingu a je nedílnou součástí slovníku člověka, který se věnuje jak optimalizaci pro vyhledávače, tak PPC reklamám. V doslovném překladu landing page znamená „přistávací stránka“, ale i při zadání fráze do Google translatoru je přeložena jako „Vstupní stránka“.

Landing page

Landing plane/page zdroj: wcablog.com

 

 

Na samotném pojmu není nic zákeřného, vstupní stránka je taková stránka, na kterou jste se na daném webu dostali jako první, nezávislá na zdroji, ze kterého přicházíte. Prakticky kdykoliv uživatel internetu klikne na odkaz na webu, otevře se mu nová “ vstupní stránka“, která je jeho landing page.  Rozhodně tak není pravidlem, že vstupní stránkou je pouze hlavní stránka webu (home page), ale může se jí stát jakákoliv stránka, na kterou se návštěvník dostane.

Proč je tak nesmírně důležitá?

Význam Landing Page je v online marketingu klíčový. Jedním z cílů internetového marketingu je nalákat uživatele k návštěvě určité stránky, kde chceme seznámit uživatele s obsahem stránky, chceme, aby na webu nakoupil, vyplnil dotazník nebo vykonal nějakou činnost. Pokud již vynaložíme takové úsilí, abychom potenciálního zákazníka na web přivedli, zpravidla nechceme, aby okamžitě ze stránky odešel. Zde přichází role landing page. Její obsah a vzhled rozhoduje o tom, zda bude interakce pokračovat, nebo návštěvník odejde a už se nikdy nevrátí.

Bounce Rate

Jedním z indikátorů, že na landing pages webu je potřeba pracovat, je vysoká bounce rate, která je zjistitelná z Google Analytics. (Neplatí pro všechny druhy webů stejně. Vysoká bounce rate u informačního webu naopak může znamenat, že návštěvník našel přesně, co hledal, a mohl stránku opustit. Naopak vysoká bounce rate u eshopu je velice negativní. Pozn. autora). Bounce rate je vyjádřena poměrem počtu návštěvníků, kteří na webu navštívili pouze jednu stránku a web opustili, k celkovému počtu návštěvníků.

Význam pro optimalizaci webu

Optimalizace webu pro vyhledávače spočívá v nalezitelnosti webu v internetových vyhledávačích na určitý tematický okruh klíčových slov. Ikdyž jsou slova z podobného tematického okruhu, není vhodné, aby pro celý okruh existovala pouze jedna landing page na celém webu. Ideální je, aby pro každou frázi, která může být zadaná do vyhledávače a je relevantní k tématu webu, existovala jedna landing page, která na tuto frázi poskytuje dostatečnou odpověď.

Mezi faktory, které vyhledávací algoritmy používají k určování pořádí webů ve výsledku vyhledávání, patří i míra okamžitého navrácení do výsledků vyhledávání. Z tohoto faktoru vyplývá význam landing page na optimalizaci webu. Pokud budou landing pages na webu nepřehledné, nebudou obsahovat hledané informace nebo jen nebudou nalezitelné, bude se výsledná nespokojenost návštěvníků promítat i do výsledků vyhledávání a pozic dané stránky na SERPu.

Význam pro PPC reklamu

Z hlediska PPC reklamních kampaní je význam landing page ještě vyšší než u optimalizace webu. Význam plyne již z podstaty fungování PPC reklam, kde se platí za každé kliknutí na reklamu, která přivede návštěvníka na inzerentův web. Problém je především v tom, že v platbě za proklik není nijak zohledněno, zda konkrétní návštěvník využije služeb, případně na webu nakoupí nebo ne. Platí se pouze za přístup a je naprosto lhostejné, zda si návštěvník na banner pouze klikne a okamžitě web opustí nebo na webu utratí celou svojí výplatu.

Pokud momentálně nebudeme uvažovat práci s klíčovými slovy a jejich výběr při tvorbě PPC kampaně, tak tvorba poutavé, přehledné a obsahově dokonalé landing page je nejdůležitejším faktorem celé PPC kampaně.

Správný návrh landing page

Kdo se dočetl až do této sekce, tak se dozvěděl, co landing page je a proč je tak důležitá. Z teorie se přehoupneme do praxe a uvedeme několik tipů a triků, na které byste neměli zapomenout při tvorbě vlastní landing page.

Stejně jako prakticky v celém internetovém marketingu platí, že co web to jiná struktura a skladba vstupních stránek. Proto se nedají landing pages pouze nastřelit, ale vlastní tvorbě by měla předcházet krátká analýza podmínek a faktorů, které vstupní stránky budou ovlivňovat.

První otázkou, kterou si při tvorbě landing page budete pokládát je, čeho chci na této stránce dosáhnout a jaký je můj hlavní cíl? Až po zodpovězení této elementární otázky je možné pokračovat dál v tvorbě konkrétní stránky. Nejlepších výsledků se dá dosáhnout, pouze pokud přizpůsobíme individuálně každou stránku svému cíli, ať už se jedná o cíl v podobě nákupu zboží v eshopu, vyplnění kontaktního formuláře, odběr novinek nebo jen předání relevantních informací.

Už víte, čeho by měla stránka dosáhnout? Hned následuje další otázka, která je nejméně stejně důležitá: Kdo patří do cílové skupiny, na kterou mířím? Stejně jako je základní faktor, čeho na stránce chceme dosáhnout, tak i cílová skupina tohoto cíle je klíčová. Změny budou nejen v grafickém uspořádání a volbě pasujícího jazyka pro danou „cílovku“, ale i ve složitosti a náročnosti webu. Nejedná se o žádnou „rocket science“, když si uvědomíme, že prodávat lékařské pomůcky pro seniory vyžaduje jiný přístup v tvorbě landing page oproti zábavnému webu pro teenagery.¨

Cílová skupina

Vaše cílová skupina zdroj: wikimedia.org

 

 

První dva zmíněné faktory se dají považovat za hlavní a klíčové. Při návrhu struktury landing page je vhodné zohlednit také způsob, jakým byli návštěvníci na web získáni. Pokud navrhujete vstupní stránku, na kterou budou převážně vstupovat uživatelé, kteří byli získání z emailingové kampaně, tak bude vhodné stránku pro tyto potřeby upravit. Stejně tak bude mít svá specifika stránka, na kterou budou směřovat lidé převážně z přirozených výsledků vyhledávání.

Krátké, stručné a výstižné

Hlavním účelem landing page je dostatečně odpovědět na otázku návštěvníka, která ho na tuto stránku přivedla. Kolikrát se jedná o mnohem složitější úkol, než se na první pohled může zdát.

Z průzkumů a testování webových stránek vyplývá, že většina návštěvníků stránku opouští v časovém rozpětí od příchodu přibližně do osmi vteřin strávených na stránce. To znamená, že během prvních několika vteřin musíme návštěvníka jasně nasměrovat k požadované činnosti a neobtěžovat ho žádným balastem okolo. U landing page platí (a dokonce mnohonásobně), že v jednoduchosti je síla. Klíčem k úspěchu je poskytnout správné množství informací takovým způsobem, aby stále byly pro návštěvníka přitažlivé a nestal se z nich pouze nepřehledný text. Přemíra textu, ve kterém se složitě orientuje, návštěvníky pouze odradí od dalšího čtení a zpravidla je motivuje ke konverzi na jiném webu. Tím nesmí být jakkoliv poškozena informační hodnota textu.

Ať je zvolen jakýkoliv cíl dané stránky v podobě nákupu na webu nebo jakýkoliv jiný, je rozhodující, jak jednoduše a rychle dokáže uživatel webu celým procesem projít. Kolikrát se Vám stalo, že jste kvůli projití složitého postupu nákupu na eshopu radši nákup zrušili? To je přesně postup, kterému se každý provozovatel webu musí vyhnout. Kdykoliv to jen bude možné, snažte se konverze ulehčit tak, aby byly uskutečnitelné pouze jedním stisknutím Call to action tlačítka!

Design a přehlednost

Design stránky je jednoznačně první dojem, který návštěvníka osloví. Designovat stránku je velice subjektivní záležitost, a proto neexistuje jedno správné řešení. Doporučujeme především  dobře zvolit barvy na stránce jako celku a pro Call to action tlačítka. Vybírejte barvy, které pasují k tématu webu (doporučuji se vyhnout černé u webu s životním prostředím a růžové u svazu boxerů), a nezapomínejte zviditelnit akce, které chcete návštěvníkům podsunout. Jedině tak je přimějete udělat to, co je v zájmu webu.

Pořád najdeme na internetu mnoho webů, které svým obsahem připomínají spíše labyrint a nejsou uživatelsky přístupné. K čemu je stránka, která poskytuje dostatečné množství potřebných informací v požadované kvalitě, pokud je nepřehledná a není možné tyto informace najít? I takovým situacím se dá předejít. Seznamy, odrážky, časté nadpisy a zvýraznění slov dokáže v textu udělat divy. Jednolité texty se dají vhodně nasegmentovat pomocí tematických obrázků nebo citací. Zde se fantazii meze nekladou.

Design webu je velice složitou záležitostí a správný navrh stránky není jednoduchý a je časově velice náročný. Pokud v této oblasti nemáte výrazné zkušenosti, rozhodně doporučujeme obrátit se na nějaké designérské studio, které za sebou má mnoho referencí a zkušeností. Jen s takovým přístupem dosáhnete těch nejlepších výsledků.

A/B testing

Vždy, když máte několik pochybností o vzhledu landing page nebo o jejím obsahu, nebojte se experimentovat. Nasaďte postupně oba modely vstupních stránek a každý model analyzujte a sledujte konverze. Při A/B testování platí, že čím více faktorů budete A/B testováním sledovat, tím lépe pro Vaše landing pages.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>